Ρέα Γαλανάκι και Ορχάν Παμούκ - η αντανάκλαση της Δύσης και Ανατολής

Фатима Абисаловна Елоева

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in an anthologyResearch

Original languageUndefined
Title of host publicationFestschrift in honour of Kostas Dimadis
PublisherNational and Kapodistrian University of Athens
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this