Đặc trưng của phong trào giải phóng dân tộc tại Việt Nam vào đầu thế kỷ XX và sứ mạng giành lại độc lập của nhân dân Việt Nam

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionResearch

Original languageVietnamese
Title of host publicationHội thảo "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga" (Tài liệu Lưu Hành Nội Bộ)
PublisherHVHCM
Pages111-115, 483
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

Cite this