Find Research Projects

Search in all content

Filters for Projects

Search concepts
Selected filters
File
File

International_2019: A Novel Mobile Water Purification Plant (One Drop)

Ермаков, С. С., Наволоцкая, Д. В., Пенькова, А. В., Семенова, Е. А., Ярошенко, С. В., Шевелева, Н. Н., Бичурина, В. А., Сапрыкина, М. И., Кудряшов, Д. В., Бичурин, О. М. & Горшкова, К. О.

4/07/1930/04/21

Project

File
File

Письмо о согласии с Jacobs University Bremen

Койтова, В. Е.

25/12/1525/05/21

Project

File