Find Research Projects

Search in all content

Filters for Projects

Search concepts
Selected filters

NP_2017 - 4: Еlaboration of research techniques in the field of nanotechnology, composite nanomaterials and study of material properties

Золотарев, А. А., Иванов, А. Ю., Касаткин, И. А., Лошаченко, А. С., Мазур, А. С., Михайловский, В. Ю., Романычев, А. И., Серебряков, Е. Б., Смирнов, С. Н., Сухаржевский, С. М., Толстой, П. М., Цветков, А. И., Грунский, О. С., Жижин, Е. В., Пудиков, Д. А., Поволоцкая, А. В., Шевченко, Е. В., Ревегук, З. В., Гиндин, В. А., Мазур, А. С., Вовк, М. А., Богданов, Д. С., Платонова, Н. В., Кульков, А. М., Крючкова, Л. Ю., Токарев, И. В., Хорошилова, О. В., Медведев, О. С., Данилов, Д. В., Михайловский, В. Ю., Вовк, М. А., Богданов, И. В., Богданов, Д. С., Гиндин, В. А., Смирнов, С. Н., Сухаржевский, С. М., Бубнова, О. Г., Котова, О. М., Крюкова, М. А., Крючкова, Л. Ю., Кульков, А. М., Панова, Л. А., Платонова, Н. В., Спиридонова, Д. В., Сухаржевская, Е. С., Токарев, И. В., Хорошилова, О. В., Кириченко, С. О., Колоницкий, П. Д., Наумышева, Е. Б., Назаров, Д. В., Юрьев, Г. О., Фукс, Д. Г., Водолажский, В. А., Брюханова, В. В., Калганов, В. Д., Манучаров, Ю. С., Сахацкий, А. С., Везо, О. С., Лезова, И. Е., Абрамович, А. А., Антоненко, А. О., Лихолетова, М. В., Нефедов, Д. Ю., Соболев, В. С., Балабас, О. А., Волина, О. В., Григорьян, В. Н., Дерябина, А. Н., Дерябина, А. Н., Мишарев, А. Д., Савельев, В. Н., Стаканова, Ю. Ю., Гончаров, А. В., Гончаров, А. В., Григорьев, Я. М., Ефименко, З. М., Кубышкина, Л. Н., Манова, А. А., Мещеряков, А. А., Никитина, А. В., Гордейчук, Д. И., Варыгин, Г. В., Григорьев, Е. А. & Володина, Н. Ю.

1/01/2031/12/20

Project

RFBR_a_2018 - 2: Политики медиа: 2019 г. Этап 2

Балакирева, Т. А., Колесникова, Д. А., Латыпова, А. Р., Ленкевич, А. С., Очеретяный, К. А., Хайдарова, Г. Р., Шевцов, К. П., Яковлева, Л. Ю. & Савчук, В. В.

9/04/2025/12/20

Project

RSF_RG_2017 - 3: Тетразолы и другие полиазотистые гетероциклы для биомедицины: 2019 г. этап 3

Зорина, А. Д., Попова, Е. А., Протас, А., Трифонов, Р. Е., Павлюкова, Ю. Н., Миколайчук, О. В., Овсепян, Г. К. & Родионов, Е. И.

1/01/1931/12/19

Project

BRICS_2016 - 3: Modeling of formation of III-V nanowire-based heterostructures for information technologies and high performance computing

Агекян, В. Ф., Белопольская, Т. В., Бердников, Ю. С., Васильев, Н. Н., Григорьев, Р. В., Григорьева, Н. Р., Грунина, Н. А., Илькив, И. В., Корякин, А. А., Котляр, К. П., Лещенко, Е. Д., Резник, Р. Р., Серов, А. Ю., Сибирёв, Н. В., Сокольников, В. А., Сондорс, И. К., Убыйвовк, Е. В., Философов, Н. Г., Штром, И. В. & Дубровский, В. Г.

1/01/1831/12/18

Project

Соглашение о сотрудничестве с University of Hannover

Андрюшин, С. В.

7/05/0431/12/99

Project

File