Find Research Projects

Search in all content

Filters for Projects

Search concepts
Selected filters

Научный парк_2019: Контракт №Д-13 с Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Иванов, С. А., Снопова, С. М., Дерюшева, К. В., Семенова, Г. И., Кучина, А. Н., Красова, А. В., Легостаева, Н. И., Юдина, Д. И. & Платонов, К. А.

23/01/195/02/19

Project

Научный парк_2019: Контракт №Д-14 с Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Иванов, С. А., Снопова, С. М., Дерюшева, К. В., Юдина, Д. И., Платонов, К. А., Легостаева, Н. И., Красова, А. В., Кучина, А. Н. & Семенова, Г. И.

23/01/195/02/19

Project

Научный парк_2019: Контракт №Д-15 с Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Иванов, С. А., Снопова, С. М., Дерюшева, К. В., Красова, А. В., Кучина, А. Н., Семенова, Г. И., Юдина, Д. И., Платонов, К. А. & Легостаева, Н. И.

23/01/195/02/19

Project

Научный парк_2019: Контракт №Д-16 с Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Иванов, С. А., Снопова, С. М., Дерюшева, К. В., Красова, А. В., Кучина, А. Н., Платонов, К. А., Юдина, Д. И., Легостаева, Н. И. & Семенова, Г. И.

23/01/195/02/19

Project

PURE_2018: TEST PURE

Савельев, П. С.

2/10/1830/12/19

Project

Арх-2018: Договор № 04/18-ар, ООО "ПСК"

Тарасов, И. И., Шмелев, К. В., Михайлова, Е. Р. & Мурзенков, Д. Н.

30/05/1815/08/18

Project

Арх-2018: Договор 14/18-ар, ООО "ПИИ "Севзапдорпроект"

Соболев, В. Ю., Михайлова, Е. Р. & Тарасов, И. И.

10/09/185/12/18

Project