Find Projects

Incoming 2018: Визит в СПбГУ проф. Виталия Белика (Свободный университет Берлина)

Таранова, Н. В.

19/11/1821/11/18

Project: Total grant fulfilmentServices and events

Incoming 2018: Визит в СПбГУ вице-президента Бер Андреа (Свободный университет Берлина)

Таранова, Н. В.

19/11/1822/11/18

Project: Total grant fulfilmentServices and events

Арх-2018: Договор № 16/18-ар, ООО "Маскарон"

Соболев, В. Ю., Мурзенков, Д. Н. & Тарасов, И. И.

12/11/1830/11/18

Project: OtherR&D - Applied

CONF 2018 2: Участие в конференции CAJG 2018

Паниди, Е. А.

7/11/1818/11/18

Project: Total grant fulfilmentServices and events

CONF 2018 2: Участие в конференции

Яковлева, Д. А.

7/11/1817/11/18

Project: Total grant fulfilmentServices and events

File