Find Research Projects

Search concepts
Selected filters

RFBR_RFH_2017 - 3: Социокультурный портрет Ленинградской области: состояние , перспективы развития: 2019 г. этап 3

Салахутдинова, Р. Х., Баруздин, И. А., Клинецкая, Н. В., Лебединцева, Л. А., Петрушенко, Т. К., Салахутдинов, А. А. & Федорова, Т. Н.

18/03/1915/12/19

Project

International_2019: A Novel Mobile Water Purification Plant (One Drop)

Ермаков, С. С., Наволоцкая, Д. В., Пенькова, А. В., Семенова, Е. А., Ярошенко, С. В., Шевелева, Н. Н., Бичурина, В. А., Сапрыкина, М. И., Кудряшов, Д. В., Бичурин, О. М. & Горшкова, К. О.

4/07/1930/04/21

Project

File

Mega_4 - 5: Влияние ранней депривации на био- поведенческие показатели развития ребенка (IMPACT OF EARLY DEPRIVATION ON BIO-BEHAVIORAL INDICATORS OF CHILD DEVELOPMENT): 2018 г. этап 5

Григоренко, Е. Л., Голованова, И. В., Давыдова, А. О., Жукова, М. А., Кудрявцева, А. С., Логвиненко, Т. И., Овчинникова, И. В., Петров, М. В., Стальмакова, К. В., Таланцева, О. И., Титова, О. С., Чумакова, М. А., Волохова, Е. М., Остапенко, М. Ю., Николаева, Е. Д., Костина, Д. И., Ан, Ю. О., Буренкова, О. В., Момотенко, Д., Сукманова, А. А., Антонова, А. В., Ледовая, Я. А., Наумова, О. Ю., Радина, В. Д., Русяева, В. В. & Туробов, А. В.

1/01/1831/12/18

Project

File