Find Research Projects

Search in all content

Filters for Projects

Search concepts
Selected filters

ASSOC: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)

Андрюшин, С. В.

17/03/17 → …

Project

File
File

MODEL OF PERSONAL MOBILITY AGREEMENT

Григорьев, И. М.

Project

zakupki.gov_2020: Мониторинг правоприменения законодательных актов на федеральном и региональном уровнях

Попов, А. В., Белов, С. А., Абейдуллин, Р. А., Архипов, В. В., Брагинец, А. Ю., Дивеева, Н. И., Дмитрикова, Е. А., Килинкарова, Е. В., Макарова, О. А., Овсянников, С. В., Петров, Д. А., Плетешков, А. Н., Попондопуло, В. Ф., Рубанова, М. П., Савиных, В. А., Шевелева, Н. А., Савин, С. Д., Александрова, А. А., Евсеев, Е. А., Ковтун, Е. А., Минина, В. Н., Русакова, М. М., Соколов, Н. В., Снопова, С. М., Дерюшева, К. В., Земсков, В. С., Кузнецова, Ю. А., Платонов, К. А., Радушевский, В. Б., Паневина, М. В., Семенова, Г. И., Цыганова, К. В., Шарова, Е. В., Юдина, Д. И., Ковалев, И. В., Шилкина, Н. Е. & Мальцева, А. В.

Project

MODEL OF GENERAL AGREEMENT

Григорьев, И. М.

Project