.Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.Указ Президента РФ 8 июня 2012г.

Prize: Order/MedalМедаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Degree of recognitionNational