1. IRC_2020 - 5: Научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего": 2024 г. этап 5

  Тихонович, И. А., Матвеева, Т. В., Абакумов, Е. В., Андреева, Е. А., Артемьева, Г. А., Баскаков, А. В., Бузовкина, И. С., Буланов, А. Н., Бурлаковский, М. С., Виноградов, М. К., Вишняков, А. Э., Ганчева, М. С., Гафарова, Е. Р., Гранович, А. И., Додуева, И. Е., Жарков, Д. М., Жидкин, Р. Р., Жук, А. С., Зыкин, П. А., Зяблицкая, Т. П., Исса, Ш., Кимеклис, А. К., Кузнецова, К. А., Кушнов, И. Д., Лебедева, М. А., Лутова, Л. А., Мешалкина, Д. А., Надпорожская, М. А., Низамутдинов, Т. И., Орлова, А. А., Падкина, М. В., Поляков, В. И., Поценковская, Э. А., Румянцев, А. М., Самбук, Е. В., Сидорин, А. В., Смоликова, Г. Н., Согомонян, К. С., Сокорнова, С. В., Сулейманов, А. Р., Творогова, В. Е., Темботов, Р. Х., Тимонин, В. Д., Ткаченко, Л. А., Трифонова, И. М., Фролов, А. А., Хабибулина, В. Р., Харазова, А. Д., Холостов, Г. Д., Цветкова, Н. В., Цыганков, М. А., Чебыкина, Е. Ю., Четвериков, Ф. Е., Ганкевич, В. Д., Ефремова, Е. П., Лосев, М. Р., Силинская, С. А., Билова, Т. Е. & Мезенцев, Е. С.

  1/01/2431/12/24

  Project: Grant fulfilmentTotal grant fulfilment

 2. IRC_2020 - 2: Научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего": 2021 г. этап 2

  Матвеева, Т. В., Абакумов, Е. В., Дубовиков, Д. А., Кимеклис, А. К., Кушнов, И. Д., Надпорожская, М. А., Низамутдинов, Т. И., Поляков, В. И., Сулейманов, А. Р., Темботов, Р., Чебыкина, Е. Ю., Ворошилова, М. А., Ганчева, М. С., Додуева, И. Е., Крюкова, К. И., Кузнецова, К. А., Лебедева, М. А., Лутова, Л. А., Поценковская, Э. А., Садикова, Д. С., Творогова, В. Е., Тихонович, И. А., Трифонова, И. М., Артемьева, Г. А., Бурлаковский, М. С., Падкина, М. В., Румянцев, А. М., Самбук, Е. В., Цыганков, М. А., Вишняков, А. Э., Гранович, А. И., Жук, А. С., Логинова, Н. Б., Зяблицкая, Т. П., Согомонян, К. С., Соколова, И. В., Соколовский, Н. А., Федоров, Д. С., Хабибулина, В. Р., Четвериков, Ф. Е., Билова, Т. Е., Горбач, Д. П., Кисель, Э. В., Леонова, Т. С., Мешалкина, Д. А., Смоликова, Г. Н., Фролов, А. А., Цветкова, Е. В., Жидкин, Р. Р., Журбенко, П. М., Сокорнова, С. В., Хафизова, Г. В., Андреева, Е. А., Бемова, В. Д., Мальцева, В. С., Цветкова, Н. В., Харазова, А. Д., Федосеева, К. Н. & Бузовкина, И. С.

  11/01/2131/12/21

  Project: Grant fulfilmentGrant stage fulfilment

 3. IRC_2020 - 1: Научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего": 2020 г. этап 1

  Матвеева, Т. В., Абакумов, Е. В., Дубовиков, Д. А., Кимеклис, А. К., Кушнов, И. Д., Надпорожская, М. А., Низамутдинов, Т. И., Поляков, В. И., Сулейманов, А. Р., Темботов, Р., Чебыкина, Е. Ю., Ворошилова, М. А., Ганчева, М. С., Додуева, И. Е., Крюкова, К. И., Кузнецова, К. А., Лебедева, М. А., Лутова, Л. А., Поценковская, Э. А., Садикова, Д. С., Творогова, В. Е., Тихонович, И. А., Трифонова, И. М., Артемьева, Г. А., Бурлаковский, М. С., Падкина, М. В., Румянцев, А. М., Самбук, Е. В., Цыганков, М. А., Вишняков, А. Э., Гранович, А. И., Жук, А. С., Логинова, Н. Б., Зяблицкая, Т. П., Согомонян, К. С., Соколова, И. В., Соколовский, Н. А., Федоров, Д. С., Хабибулина, В. Р., Четвериков, Ф. Е., Билова, Т. Е., Горбач, Д. П., Кисель, Э. В., Леонова, Т. С., Мешалкина, Д. А., Смоликова, Г. Н., Фролов, А. А., Цветкова, Е. В., Жидкин, Р. Р., Журбенко, П. М., Сокорнова, С. В., Хафизова, Г. В., Андреева, Е. А., Бемова, В. Д., Мальцева, В. С., Цветкова, Н. В., Харазова, А. Д., Федосеева, К. Н. & Бузовкина, И. С.

  16/11/2031/12/20

  Project: Grant fulfilmentGrant stage fulfilment

ID: 196888