If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1991 2019

Filter
иная
2014

К 75-летию Виктора Александровича Морозова

Богатко, В. И., Волков, А. А., Гунько, Ю. Ф., Егоров, Н. В., Колесников, Е. К., Леонов, Г. А., Лукин, А. А., Мануйлов, А. С., Матвеев, С. К., Морозов, Н. Ф., Мирошин, Р. Н., Нагнибеда, Е. А., Нагнибеда, В. Г., Петров, Ю. В., Павилайнен, В. Я., Павилайнен, Г. В., Потехина, Е. А., Разов, А. И., Рыдалевская, М. А., Рябинин, А. Н. & 10 others, Сабанеев, В. С., Селеджи, С. М., Серебрицкая, Н. И., Товстик, П. Е., Трегубов, В. П., Федоровский, Г. Д., Хантулева, Т. А., Цибаров, В. А., Шишова, Л. А. & Яковлев, А. Б., 2014

Research output

2012

Preface. The special issue in honor of Nikita F. Morozov

Sevostianov, I. & Petrov, Y., 2012

Research output