If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2000 2019

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник

Государственная политика и управление : учебник: в 2 ч. Ч. 2 : Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления

Сморгунов, Л. В., Ачкасов, В. А., Волчкова, Л. Т., Вульфович, Р. М., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Ломагин, Н. А., Минина, В. Н., Мутагиров, Д. З., Осипов, И. Д., Попова, О. В., Торре, А., Быков, В. П., Волкова, А. В., Кашина, М. А., Кузнецов, Н. В., Кулакова, Т. А., Курочкин, А. В., Михайлов, А. А., Меркулов, В. М. & 5 others, Орлова, Н. Х., Смолина, В. К., Станкевич, Л. Т., Туманян, Т. Г. & Тюрин, В. А., 2007, Российская политическая энциклопедия. 495 p.

Research output

Политико-административное управление.

Сморгунов, Л. В., Комаровский, В. С., Анохин, М. Г., Ачкасов, В. А., Быков, В. П., Волкова, А. В., Гаман-Голутвина, О. В., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Зотова, З. М., Курочкин, А. В., Матвеенко, Ю. И., Михеев, В. А., Морозова, Е. Г., Павлютенкова, М. Ю., Попова, О. В., Сергеева, С. Л., Стребков, А. И., Сухомлинова, Т. П., Тимофеева, Л. Н. & 1 others, Фалина, А. С., 2019, 2 ed. Москва: ЮРАЙТ. 407 p.

Research output

Политология. Курс лекций

Мутагиров, Д. З., Артемов, Г. П., Макарин, А. В., Авдиенко, Д. А., Барежев, В. А., Попова, О. В., Прудникова, З. С., Пую, А. С., Соловьев, О. М., Стребков, А. И. & Чазов, А. В., 2001, 2001 ed. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета. 268 p.

Research output

Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие.

Сморгунов, Л. В., Блинова, Е. А., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Кондратенко, К. С., Кочетков, А. П., Курочкин, А. В., Мирошниченко, И. В., Митрохина, Т. Н., Молокова, М. А., Морозова, Е. В., Никовская, Л. И., Попова, О. В., Пушкарева, Г. В., Рябченко, Н. А., Саблин, К. С., Скалабан, И. А., Соколов, А. В., Соловьев, А. И., Тимофеева, Л. Н. & 3 others, Томин, Л. В., Тропинова, Е. А. & Якимец, В. Н., 2018, Москва: Издательство "Аспект Пресс". 384 p.

Research output