If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2000 2019

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник
2019

Политико-административное управление.

Сморгунов, Л. В., Комаровский, В. С., Анохин, М. Г., Ачкасов, В. А., Быков, В. П., Волкова, А. В., Гаман-Голутвина, О. В., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Зотова, З. М., Курочкин, А. В., Матвеенко, Ю. И., Михеев, В. А., Морозова, Е. Г., Павлютенкова, М. Ю., Попова, О. В., Сергеева, С. Л., Стребков, А. И., Сухомлинова, Т. П., Тимофеева, Л. Н. & 1 others, Фалина, А. С., 2019, 2 ed. Москва: ЮРАЙТ. 407 p.

Research output

Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие.

Сморгунов, Л. В., Блинова, Е. А., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Кондратенко, К. С., Кочетков, А. П., Курочкин, А. В., Мирошниченко, И. В., Митрохина, Т. Н., Молокова, М. А., Морозова, Е. В., Никовская, Л. И., Попова, О. В., Пушкарева, Г. В., Рябченко, Н. А., Саблин, К. С., Скалабан, И. А., Соколов, А. В., Соловьев, А. И., Тимофеева, Л. Н. & 3 others, Томин, Л. В., Тропинова, Е. А. & Якимец, В. Н., 2018, Москва: Издательство "Аспект Пресс". 384 p.

Research output

Политология. Курс лекций

Мутагиров, Д. З., Артемов, Г. П., Макарин, А. В., Авдиенко, Д. А., Барежев, В. А., Попова, О. В., Прудникова, З. С., Пую, А. С., Соловьев, О. М., Стребков, А. И. & Чазов, А. В., 2001, 2001 ed. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета. 268 p.

Research output