If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2009 2019

Filter
учебное пособие
2016

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 2 Т. ТОМ 1. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры

Халин, В. Г., Аксенова, О. А., Аплеев, Д. Б., Ботвин, Г. А., Валиотти, Н. А., Войтенко, С. С., Гадасина, Л. В., Губар, Е. А., Джаксумбаева, О. И., Забоев, М. В., Кумачёва, С. Ш., Мазяркина, М. П., Русаков, О. В., Рожков, Н. Н., Чернова, Г. В., Юрков, А. В. & Юрков, Д. А., 2016, ЮРАЙТ. 250 p.

Research output

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 2 Т. ТОМ 2. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры

Халин, В. Г., Аксенова, О. А., Аплеев, Д. Б., Ботвин, Г. А., Валиотти, Н. А., Войтенко, С. С., Гадасина, Л. В., Губар, Е. А., Джаксумбаева, О. И., Забоев, М. В., Кумачёва, С. Ш., Мазяркина, М. П., Русаков, О. В., Рожков, Н. Н., Чернова, Г. В., Юрков, А. В. & Юрков, Д. А., 2016, ЮРАЙТ. 431 p.

Research output

Теория принятия решений. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ Серия: «Бакалавр и магистр. Академический». Издательство Юрайт. В 2 томах / Том 2.

Халин, В. Г., Аксенова, О. А., Аплеев, Д. Б., Ботвин, Г. А., Валиотти, Н. А., Губар, Е. А., Джаксумбаева, О. И., Забоев, М. В., Кумачёва, С. Ш., Мазяркина, М. П., Рожков, Н. Н., Русаков, О. В., Чернова, Г. В., Юрков, А. В. & Юрков, Д. А., 2016, ЮРАЙТ.

Research output