If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1989 2018

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник
2015

Факторный анализ и прогноз грузопотоков Северного морского пути

Башмакова, Е. П., Биев, А. А., Васильев, В. В., Воронина, Е. П., Вышинская, Ю. В., Горячевская, Е. С., Зерщикова, Н. И., Иванова, Л. В., Козьменко, С. Ю., Котомин, А. Б., Кузнецов, С. В., Лукин, Ю. Ф., Межевич, Н. М., Николаева, А. Б., Победоносцева, Г. М., Селин, В. С. & Селин, И. В., 2015, Кольский научный центр РАН. 336 p.

Research output

2014

Российская Арктика: современная парадигма развития

Татаркин, А. И., Петраков, Н. Я., Цветков, В. А., Елисеев, Д. О., Наумова, Ю. В., Кулешов, В. В., Ламин, В. А., Крюков, В. А., Силеверстов, В. Е., Пилясов, А. Н., Малов, В. Ю., Попков, Ю. В., Тимошенко, А. И., Харитонова, В. Н., Тюгашев, Ю. А., Катцов, В. М., Порфирьев, Б. Н., Мелешко, В. П., Павлова, Т. В., Шишкин, А. И. & 55 others, Череповицын, А. Е., Колесников, Н. Г., Кодолова, Т. Г., Чубиева, И. В., Васильев, А. М., Дьячкова, М. А., Ларичкин, Ф. Д., Селин, В. С., Васильев, В. В., Зерщикова, Н. И., Катомин, А. Б., Николаева, А. Б., Цукерман, В. А., Шпак, А. В., Гайнанов, Д. А., Гайтиллин, Р. Ф., Сафиуллин, Р. Г., Кириллова, С. А., Кузнецова, Ю. А., Рябова, Л. А., Торопушина, Е. Е., Корчак, Е. А., Гущина, И. А., Тоичкина, В. П., Кантор, О. Г., Дидык, В. В., Башмакова, Е. П., Лаженцев, В. Н., Максимов, А. А., Литовский, В. В., Логинов, В. Г., Петров, М. Б., Полбицын, С. Н., Дрокин, В. В., Игнатьева, М. Н., Захарчук, Е. А., Пасынков, А. Ф., Полянская, И. Г., Журавлев, А. С., Мельников, А. В., Юрак, В. В., Минакир, П. А., Леонов, С. Н., Демьяненко, А. Н., Ломакина, Н. В., Колбина, Е. О., Кузнецов, С. В., Лачининский, С. С., Замятина, М. Ф., Межевич, Н. М., Фесенко, Р. С., Ахобадзе, Д. Т., Никифорова, Л. Ю., Джанелидзе, М. Г. & Жук, Н. П., 2014, Нестор-История.

Research output