If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1999 2020

  • 1984 Citations
  • 23 h-Index
  • 206 статья
  • 10 Обзорная статья
  • 4 глава/раздел
  • 1 комментарий, выступление
Filter
Обзорная статья
2015
32 Citations (Scopus)
Imidazoline Receptors
Scaffolds
Adrenergic Agents
Adrenergic Receptors
Modulators
6 Citations (Scopus)
2017
7 Citations (Scopus)
Amidines
Bioactivity
Pharmaceutical Preparations
2-imidazoline
2018
2 Citations (Scopus)
Synthetic Chemistry Techniques
organic compounds
Organic compounds
void
voids
8 Citations (Scopus)
Molecular biology
Alkynes
Azides
Cycloaddition
Catalysts
31 Citations (Scopus)

Modern Trends of Organic Chemistry in Russian Universities

Konovalov, A. I., Antipin, I. S., Burilov, V. A., Madzhidov, T. I., Kurbangalieva, A. R., Nemtarev, A. V., Solovieva, S. E., Stoikov, I. I., Mamedov, V. A., Zakharova, L. Y., Gavrilova, E. L., Sinyashin, O. G., Balova, I. A., Vasilyev, A. V., Zenkevich, I. G., Krasavin, M. Y., Kuznetsov, M. A., Molchanov, A. P., Novikov, M. S., Nikolaev, V. A. & 59 others, Rodina, L. L., Khlebnikov, A. F., Beletskaya, I. P., Vatsadze, S. Z., Gromov, S. P., Zyk, N. V., Lebedev, A. T., Lemenovskii, D. A., Petrosyan, V. S., Nenaidenko, V. G., Negrebetskii, V. V., Baukov, Y. I., Shmigol’, T. A., Korlyukov, A. A., Tikhomirov, A. S., Shchekotikhin, A. E., Traven’, V. F., Voskresenskii, L. G., Zubkov, F. I., Golubchikov, O. A., Semeikin, A. S., Berezin, D. B., Stuzhin, P. A., Filimonov, V. D., Krasnokutskaya, E. A., Fedorov, A. Y., Nyuchev, A. V., Orlov, V. Y., Begunov, R. S., Rusakov, A. I., Kolobov, A. V., Kofanov, E. R., Fedotova, O. V., Egorova, A. Y., Charushin, V. N., Chupakhin, O. N., Klimochkin, Y. N., Osyanin, V. A., Reznikov, A. N., Fisyuk, A. S., Sagitullina, G. P., Aksenov, A. V., Aksenov, N. A., Grachev, M. K., Maslennikova, V. I., Koroteev, M. P., Brel’, A. K., Lisina, S. V., Medvedeva, S. M., Shikhaliev, K. S., Suboch, G. A., Tovbis, M. S., Mironovich, L. M., Ivanov, S. M., Kurbatov, S. V., Kletskii, M. E., Burov, O. N., Kobrakov, K. I. & Kuznetsov, D. N., 1 Feb 2018, In : Russian Journal of Organic Chemistry. 54, 2, p. 157-371 215 p.

Research output

Organic Chemistry

Synthesis and medicinal applications of n-aryl-c-nitroazoles

Chuprun, S. S., Kantin, G. & Krasavin, M., 1 Jan 2018, In : Mini-Reviews in Medicinal Chemistry. 18, 20, p. 1733-1752 20 p.

Research output

Pharmaceutical Chemistry
Research
Pharmaceutical Preparations
Renaissance
2019

Spirocyclic motifs in natural products

Chupakhin, E., Babich, O., Prosekov, A., Asyakina, L. & Krasavin, M., 17 Nov 2019, In : Molecules. 24, 22, 37 p., 4165.

Research output

Open Access
Biological Products
products
Drug Discovery
voids
emerging