• 7 Citations
  • 2 h-Index
1980 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1980 2019

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник
2019

Политико-административное управление.

Сморгунов, Л. В., Комаровский, В. С., Анохин, М. Г., Ачкасов, В. А., Быков, В. П., Волкова, А. В., Гаман-Голутвина, О. В., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Зотова, З. М., Курочкин, А. В., Матвеенко, Ю. И., Михеев, В. А., Морозова, Е. Г., Павлютенкова, М. Ю., Попова, О. В., Сергеева, С. Л., Стребков, А. И., Сухомлинова, Т. П., Тимофеева, Л. Н. & 1 others, Фалина, А. С., 2019, 2 ed. Москва: ЮРАЙТ. 407 p.

Research output

Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие.

Сморгунов, Л. В., Блинова, Е. А., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Кондратенко, К. С., Кочетков, А. П., Курочкин, А. В., Мирошниченко, И. В., Митрохина, Т. Н., Молокова, М. А., Морозова, Е. В., Никовская, Л. И., Попова, О. В., Пушкарева, Г. В., Рябченко, Н. А., Саблин, К. С., Скалабан, И. А., Соколов, А. В., Соловьев, А. И., Тимофеева, Л. Н. & 3 others, Томин, Л. В., Тропинова, Е. А. & Якимец, В. Н., 2018, Москва: Издательство "Аспект Пресс". 384 p.

Research output

Сотрудничество в публичной политике и управлении

Сморгунов, Л. В., Бакен-Кнапп, Г., Балабанова, С. Г., Блинова, Е. А., Будко, Д. А., Волкова, А. В., Вульфович, Р., Глухова, А. В., Голубев, В. Ю., Гришин, Н. В., Гуринская, А. Л., Дубицкий, В. В., Комаровский, В. С., Кочетков, А. П., Кулакова, Т. А., Льюис, Д., Мирошниченко, И. В., Михеев, В. А., Морозова, Е. В., Мутагиров, Д. З. & 13 others, Неверов, К. А., Никовская, Л. И., Радиков, И. В., Соколов, А. В., Соловьев, А. И., Спехар, А., Сунгуров, А. Ю., Тимофеева, Л. Н., Тропинова, Е. А., Факих, З., Филатова, О. Г., Шашкова, Я. Ю. & Якимец, В. Н., 2018, Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета. 274 p.

Research output

2015

История Российской ассоциации политической науки

Воробьев, Д. М., Гаман-Голутвина, О. М., Ирхин, Ю. В., Никитин, А. И., Патрушев, С. В., Сморгунов, Л. В., Соловьев, А. И., Сунгуров, А. Ю., Филлипова, Л. Е. & Шестопал, Е. Б., 2015, Издательство "Аспект Пресс". 360 p.

Research output

2013

Сетевой анализ публичной политики: учебник.

Волкова, А. В., Евин, И. А., Коверзнева, С. А., Кулакова, Т. А., Курочкин, А. В., Мирошниченко, И. В., Сериков, А. Е., Сморгунов, Л. В. & Шерстобитов, А. С., 2013, Москва: РГ-Пресс. 320 p.

Research output

2009

Политология: Учебник для вузов. М.: Гардарики

Василик, М. А., Гуторов, В. А., Косов, Ю. В., Сморгунов, Л. В., Гнатюк, Л. О., Вершинин, М. С., Евсеева, Л. И., Козырева, Л. Д., Филатова, О. Г., Хренов, А. Е., Беговатов, А. И., Вилунас, Ю. Г. & Вишнякова-Вишневецкая, И. П., 2009, Москва: Гардарики. 592 p.

Research output

2005

Национальная безопасность России: доктрина и реальность

Мутагиров, Д. З., Ачкасов, В. А., Гуторов, В. А., Ланцов, С. А., Дука, А. В., Ивашов, Л. Г., Дьяков, Н. Н., Марахов, В. Г., Гаман-Голутвина, О. В., Кортунов, С. В., Попова, О. В., Сморгунов, Л. В., Радиков, И. В., Солонин, Ю. Н., Стребков, А. И. & Цыпляев, С. А., 2005, Политэкс, 2005 ed. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета. 386 p.

Research output

1999

Политология: Учебник для вузов.

Сморгунов, Л. В., Гуторов, В. А., Филатова, О. Г., Василик, М. А., Косов, Ю. В., Гнатюк, О. Л., Евсеева, Л. И., Козырева, Л. Д., Хренов, А. Е., Беговатов, А. И. & Вилунас, Ю. Г., 1999, Москва: Юристъ. 600 p.

Research output

1996

Политология. Учебное пособие.

Сморгунов, Л. В. & Семенов, В. А., 1996, Санкт-Петербург: Ольга. 205 p.

Research output