If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2000 2020

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник
2012

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ АЗОТА

Коць, С. Я., Моргун, В. В., Тихонович, И. А., Проворов, Н. А., Патыка, В. Ф., Петриченко, В. Ф., Мельникова, Н. Н. & Маменко, П. Н., 2012, Логос.

Research output

Фундаментальная фитопатология

Багирова, С. Ф., Джавахия, В. Г., Дьяков, Ю. Т., Озерецковская, О. Л., Проворов, Н. А., Тихонович, И. А. & Щербакова, Л. А., 2012, Красанд.

Research output

2010
5 Citations (Scopus)

Developmental genetics of plant-microbe symbioses

Provorov, N. A., Shtark, O. Y., Zhukov, V. A., Borisov, A. Y. & Tikhonovich, I. A., 2010, Nova Science Publishers, Inc. 151 p.

Research output

plant genetics
symbiosis
microorganisms
cooperatives
rhizoplane