• 3 Citations
  • 1 h-Index
20062020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник
2019

Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров / Под ред. Г.В. Черновой. 2-е изд., перераб. и доп.

Чернова, Г. В., Базанов, А. Н., Халин, В. Г., Калайда, С. А., Фаизова, А. А., Солопенко, Е. В., Белозеров, С. А., Комарова, Н. В., Кузнецова, Н. П., Писаренко, Ж. В., Фомин, И. А., Болдырева, Н., Федорова, Т. И., Радионов, А. В., Харитонова, Н., Черногузова, Т., Зайцев, М., Рязанов, М. & Власов, П. А., 2019, 2-е переработанное и доп. ed. Москва: ЮРАЙТ. 767 p.

Research outputpeer-review

2018

Финансовая система Китая

Иванов, В. В., Покровская, Н. В., Белозеров, С. А., Ващук, А. Э., Воронова, Н. С., Воронов, В. С., Горбушина, С. Г., Дарушин, И. А., Какаулина, М. О., Ковалев, В. В., Коршунов, О. Ю., Кочергин, Д. А., Лебедев, Б. М., Львова, Н. А., Лю, Ц., Писаренко, Ж. В., Соколов, Б. И., Су, И., Сунь, Ж., Титов, В. О. & 3 others, Хэ, П., Цзян, С. & Чжуан, Б., 2018, Москва: Проспект. 352 p.

Research outputpeer-review

2017

Страхование и управление рисками: проблемы и перспективы: монография

Архипов, А. П., Базанов, А. Н., Белозеров, С. А., Болдырева, Н. Б., Галкина, Э. Ю., Гаманков, Д. В., Гаманкова, О. А., Гварлиани, Т. Е., Гребенщиков, Э. С., Домнина, О. Л., Дымнич, О. В., Зеленица, И. М., Калайда, С. А., Кириллова, Н. В., Комарова, Н. В., Кудрявцев, А. А., Кузнецова, Н. П., Логвинова, И. Л., Носаненко, Г. Ю., Обухов, И. М. & 17 others, Палинкаш, Л. В., Писаренко, Ж. В., Решетникова, Л. Г., Солопенко, Е. В., Тарасова, Ю. А., Тринчук, В. В., Цыганов, А. А., Фаизова, А. А., Федорова, Т. А., Чернова, Г. В., Шипицына, С. Е., Belinskaja, L., Hartman, C., Mustonen, A., Rybalko, B. L., Sokolovska, О. & Velickiene, M., 2017, Монография ed. М: Проспект. 528 p.

Research outputpeer-review

2014

Cтрахование и управление рисками: учебник для бакалавров / Под ред. Г.В. Черновой. 2-е изд., перераб. и доп.

Базанов, А. Н., Белозеров, С. А., Болдырева, Н. Б., Власов, П. А., Зайцев, М. Б., Калайда, С. А., Комарова, Н. В., Кудрявцев, А. А., Кузнецова, Н. П., Писаренко, Ж. В., Радионов, А. В., Рязанов, М. В., Солопенко, Е. В., Фаизова, А. А., Федерова, Т. И., Фомин, И. А., Халин, В. Г., Харитонова, Н. В., Чернова, Г. В. & Черногузова, Т. Н., 2014, ЮРАЙТ.

Research outputpeer-review

2010

Страхование: экономика, организация, управление: Учебник; в 2 т.

Базанов, А. Н., Власов, П. А., Комарова, Н. В., Кудрявцев, А. А., Писаренко, Ж. В., Кузнецова, Н. П., Рязанов, М. В., Улитина, Е. М., Фомин, И. А., Фомина, Е. И., Цыганов, А. А. & Чернова, Е. С., 2010, М.: Экономика. 671 p. (Учебники экономического факультета СПбГУ)

Research output

2006

Налогообложение операций электронной коммерции

Писаренко, Ж. В. & Сорокин, Н. Т., 2006, Москва: Инкери. 121 p.

Research outputpeer-review