• Source: Scopus
  • Calculated based on no. of publications stored in Pure and citations from Scopus
20032021

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.
Filter
Encyclopedia/Dictionary

Search results

  • 2011

    Энциклопедия статистических терминов

    Абдрахманова, Г. И., Абдулгалимов, А. М., Айвазян, С. А., Андреев, Е. М., Андрюшечкина, И. Н., Антохонова, И. В., Арженовский, С. В., Архангельский, В. Н., Архипова, М. Ю., Астафьева, Е. В., Бакуменко, Л. П., Балаш, В. А., Балаш, О. С., Баргуев, С. Г., Белов, В. Б., Бессонов, В. А., Билан, Ю. А., Борискин, Д. А., Будажанаева, Д. Ц., -Д., U. & 75 others, Булыч ва, С. В., Бушманова, М. В., Бычкова, С. Г., Василенко, Е. А., Васильева, Г. Г., Васин, С. А., Габелко М.в., U., Городникова, Н. В., Гохберг, Л. М., Грачева, Г. А., Дарда, Е. С., Денисенко, М. Б., Дзигоева, Е. С., Дмитриев, А. Л., Донец, Е. В., Дубинина, И. В., Дуброва, Т. А., Думнов, А. Д., Егоров, А. В., Елаховский, В. С., Елизаров, В. В., Елисеева, И. И., Есенин, М. А., Ефимова, М. Р., Жданчиков, П. А., Житников, И. В., Жихорева, Г. А., Забатурина, И. Ю., Заварина, Е. С., Звездина, Н. В., Зинченко, А. П., Иванов, Ю. Н., Ивашенкова, М. В., Исаев, Н. И., Камалова, Р., Капустин, А. К., Карамышева, А. В., Карас ва, Л. А., Карельская, С. Н., Карманов, М. В., Карпеев, Э. П., Кваша, Е. А., Кевеш, М. А., Кильяченкова, Е. В., Князева, Т. В., Ковалева, Г. Г., Ковалева, Н. В., Коваленко, А. П., Козлов, А. Ю., Кокина, Е. П., Колчинский, Э. И., Константинов, А. Е., Конычева, В. А., Копнова, Е. Д., Коротков, П. А., Кравченко, М. В., Кремер, Н. Ш., Кривоненкова, Е. Н., Кузнецова, В. И., Кузнецова, И. А., Леденева, Л. И., Лолейт, А. С., Лукаш, Е. Н., Лукашин, Ю. П., Луппов, А. Б., Львова, Д. А., Любенцова, Т. В., Максимова, Т. М., Малахова, Т. А., Мамий, И. П., Мархонько, В. М., Мет лкин, П. В., Миронкина, Ю. Н., Михайлов, М. А. & Михайлова, С. BI., 2011, Издательский дом НИУ ВШЭ.

    Research output: Book/Report/AnthologyEncyclopedia/DictionaryResearch