If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2003 2019

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник
2019

Политико-административное управление.

Сморгунов, Л. В., Комаровский, В. С., Анохин, М. Г., Ачкасов, В. А., Быков, В. П., Волкова, А. В., Гаман-Голутвина, О. В., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Зотова, З. М., Курочкин, А. В., Матвеенко, Ю. И., Михеев, В. А., Морозова, Е. Г., Павлютенкова, М. Ю., Попова, О. В., Сергеева, С. Л., Стребков, А. И., Сухомлинова, Т. П., Тимофеева, Л. Н. & 1 others, Фалина, А. С., 2019, 2 ed. Москва: ЮРАЙТ. 407 p.

Research output

2018

Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие.

Сморгунов, Л. В., Блинова, Е. А., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Кондратенко, К. С., Кочетков, А. П., Курочкин, А. В., Мирошниченко, И. В., Митрохина, Т. Н., Молокова, М. А., Морозова, Е. В., Никовская, Л. И., Попова, О. В., Пушкарева, Г. В., Рябченко, Н. А., Саблин, К. С., Скалабан, И. А., Соколов, А. В., Соловьев, А. И., Тимофеева, Л. Н. & 3 others, Томин, Л. В., Тропинова, Е. А. & Якимец, В. Н., 2018, Москва: Издательство "Аспект Пресс". 384 p.

Research output

2016

Политическое проектирование

Грибанова, Г. И., Бляхер, Л. Е., Бойко, С. И., Борисова, Н. А., Воронина, К. Ю., Грачев, М. Н., Донцев, С. П., Ирхин, Ю. В., Каринцев, О. И., Кулик, А. Н., Левина, В. В. & Чепель, С. Л., 2016, Москва: Мир философии.

Research output