• 0 Citations
  • 0 h-Index
1993 …2019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник

Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров / Под ред. Г.В. Черновой. 2-е изд., перераб. и доп.

Чернова, Г. В., Базанов, А. Н., Халин, В. Г., Калайда, С. А., Фаизова, А. А., Солопенко, Е. В., Белозеров, С. А., Комарова, Н. В., Кузнецова, Н. П., Писаренко, Ж. В., Фомин, И. А., Болдырева, Н., Федорова, Т. И., Радионов, А. В., Харитонова, Н., Черногузова, Т., Зайцев, М., Рязанов, М. & Власов, П. А., 2019, 2-е переработанное и доп. ed. Москва: ЮРАЙТ. 767 p.

Research outputpeer-review

2017

Страхование и управление рисками: проблемы и перспективы: монография

Архипов, А. П., Базанов, А. Н., Белозеров, С. А., Болдырева, Н. Б., Галкина, Э. Ю., Гаманков, Д. В., Гаманкова, О. А., Гварлиани, Т. Е., Гребенщиков, Э. С., Домнина, О. Л., Дымнич, О. В., Зеленица, И. М., Калайда, С. А., Кириллова, Н. В., Комарова, Н. В., Кудрявцев, А. А., Кузнецова, Н. П., Логвинова, И. Л., Носаненко, Г. Ю., Обухов, И. М. & 17 others, Палинкаш, Л. В., Писаренко, Ж. В., Решетникова, Л. Г., Солопенко, Е. В., Тарасова, Ю. А., Тринчук, В. В., Цыганов, А. А., Фаизова, А. А., Федорова, Т. А., Чернова, Г. В., Шипицына, С. Е., Belinskaja, L., Hartman, C., Mustonen, A., Rybalko, B. L., Sokolovska, О. & Velickiene, M., 2017, Монография ed. М: Проспект. 528 p.

Research outputpeer-review

Теория принятия решений, т.1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Под ред. В.Г.Халина

Чернова, Г. В., Халин, В. Г., Юрков, А. В., Забоев, М. В., Ботвин, Г. А., Аксенова, О. А., Аплеев, Д. Б., Валиотти, Н. А., Губар, Е. А., Кумачева, С. Ш., Мазяркина, М. П., Рожков, Н. Н., Русаков, О. В. & Юрков, Д. А., 2017, Учебник ed. Москва: ЮРАЙТ. 250 p.

Research output

2014

Cтрахование и управление рисками: учебник для бакалавров / Под ред. Г.В. Черновой. 2-е изд., перераб. и доп.

Базанов, А. Н., Белозеров, С. А., Болдырева, Н. Б., Власов, П. А., Зайцев, М. Б., Калайда, С. А., Комарова, Н. В., Кудрявцев, А. А., Кузнецова, Н. П., Писаренко, Ж. В., Радионов, А. В., Рязанов, М. В., Солопенко, Е. В., Фаизова, А. А., Федерова, Т. И., Фомин, И. А., Халин, В. Г., Харитонова, Н. В., Чернова, Г. В. & Черногузова, Т. Н., 2014, ЮРАЙТ.

Research outputpeer-review

2010

Страхование: экономика, организация, управление: Учебник; в 2 т.

Базанов, А. Н., Белинская, Л. В., Вещунова, Н. Л., Грибина, Е. С., Зайцев, М. Б., Калайда, С. А., Комарова, Н. В., Кудрявцев, А. А., Солопенко, Е. В., Федорова, Т. И. & Чернова, Г. В., 2010, М.: Экономика. 750 p.

Research output