• Source: Scopus
  • Calculated based on no. of publications stored in Pure and citations from Scopus
20122021

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.
Filter
Teaching manual

Search results

  • 2019

    Руководство по аритмологии.

    Шляхто, Е. В., Ревишвили, А. Ш., Лебедев, Д. С., Яшин, С. М., Михайлов, Е. Н., Татарский, Р. Б., Лебедева, В. К., Любимцева, Т. А., Хирманов, В. Н., Абдулкадыров, А. М., Абрамов, М. Л., Агарков, М. В., Артеменко, С. Н., Артюхина, Е. А., Баранова, Е. И., Басова, В. А., Баутин, А. Е., Бернгардт, Э. Р., Бочкарев, М. В., Буданова, М. А. & 62 others, Вандер, М. А., Васильева, О. И., Васичкина, Е. С., Вахрушев, А. Д., Власенко, С. В., Выговский, А. Б., Гарькина, С. В., Гасымова, Н. З., Гуреев, С. В., Давтян, К. В., Жабина, Е. С., Заславская, Е. Л., Зверев, Д. А., Зубарев, Е. И., Зубарев, С. В., Иваницкий, Э. А., Ионин, В. А., Иртюга, О. Б., Казённова, Н. В., Калемберг, А. А., Каменев, А. В., Козленок, А. В., Коростовцева, Л. С., Красноперов, П. В., Кропоткин, Е. Б., Кручина, Т. К., Лелявина, Т. А., Лоевец, Т. С., Лясникова, Е. А., Маликов, К. Н., Мамонтов, О. В., Матвеенко, П. А., Митрофанов, Н. А., Митрофанова, Л. Б., Моисеева, О. М., Морозов, А. Н., Новиков, В. И., Новикова, Т. Н., Оршанская, В. С., Осадчий, А. М., Павлов, А. В., Пармон, Е. В., Пацюк, А. В., Рыжкова, Д. В., Рыньгач, Е. А., Сакович, В. А., Свиряев, Ю. В., Симонова, К. А., Стовпюк, О. Ф., Суркова, Е. А., Татаринова, А. А., Татарский, Б. А., Тихоненко, В. М., Трешкур, Т. В., Трукшина, М. А., Тулинцева, Т. Э., Федорец, В. Н., Федотов, П. А., Фокин, В. А., Чернявский, М. А., Щербак, С. Г. & Яковлева, Е. В., 2019

    Research output: Book/Report/AnthologyTeaching manual