If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник
2012

Исторический город: традиции и креативность

Шулепова, Э. А., Баева, Л. В., Зайцева, Т. А., Бурлина, Е. Я., Кузовенкова, Ю. А., Перетяка, Н. П., Самарина, Н. Г., Балдандоржиев, Ж. Б., Фирсова, А. В., Шипицин, А. И., Чернявская, Е. Н., Медведев, М. А., Хаханова, Л. П., Истомина, Э. Г., Кошман, Л. В., Малафеева, С. Л., Санникова, Т. О., Иманакова, Е. Г., Стеценко, А. И., Летин, В. А. & 28 others, Семина, Н. Б., Блохина, Е. А., Федорчук, И. А., Смурова, О. В., Савинова, Е. Н., Добрейцина, Л. Е., Гетьман, О. К., Галкова, О. В., Горелова, Ю. Р., Гусева, М. Д., Малес, Л. В., Плоткин, К. М., Никонова, А. А., Лобанова, Ю. В., Никифорова, Л. В., Левитская, И. В., Никитина, Н. Г., Поляков, Т. П., Протанская, Е. С., Алексеева, Е. В., Беззубова, О. В., Быстрова, Т. Ю., Ганзина, П. В., Минин, А. С., Добрынин, А. П., Филимонова, А. Л., Левитан, Е. В. & Скрипова, Т. В., 2012, Издательство «Эйдос».

Research output