If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2000 2019

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник
2019

Политико-административное управление.

Сморгунов, Л. В., Комаровский, В. С., Анохин, М. Г., Ачкасов, В. А., Быков, В. П., Волкова, А. В., Гаман-Голутвина, О. В., Грибанова, Г. И., Елисеев, С. М., Зотова, З. М., Курочкин, А. В., Матвеенко, Ю. И., Михеев, В. А., Морозова, Е. Г., Павлютенкова, М. Ю., Попова, О. В., Сергеева, С. Л., Стребков, А. И., Сухомлинова, Т. П., Тимофеева, Л. Н. & 1 others, Фалина, А. С., 2019, 2 ed. Москва: ЮРАЙТ. 407 p.

Research output

2018

Сотрудничество в публичной политике и управлении

Сморгунов, Л. В., Бакен-Кнапп, Г., Балабанова, С. Г., Блинова, Е. А., Будко, Д. А., Волкова, А. В., Вульфович, Р., Глухова, А. В., Голубев, В. Ю., Гришин, Н. В., Гуринская, А. Л., Дубицкий, В. В., Комаровский, В. С., Кочетков, А. П., Кулакова, Т. А., Льюис, Д., Мирошниченко, И. В., Михеев, В. А., Морозова, Е. В., Мутагиров, Д. З. & 13 others, Неверов, К. А., Никовская, Л. И., Радиков, И. В., Соколов, А. В., Соловьев, А. И., Спехар, А., Сунгуров, А. Ю., Тимофеева, Л. Н., Тропинова, Е. А., Факих, З., Филатова, О. Г., Шашкова, Я. Ю. & Якимец, В. Н., 2018, Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета. 274 p.

Research output

2015

Современная политическая реальность и государство: сложные методы исследования

Волкова, А. В., Глухова, А. В., Гнедаш, А. А., Мирошниченко, И. В., Попова, О. В., Поцелуев, С. П., Прохоренко, И. Л., Рябченоко, Н. А., Самаркина, И. В., Семененко, И. С., Соловьев, А. И., Тимофеева, Л. Н. & Шерстобитов, А. С., 2015, Кубанский государственный университет.

Research output

Сетевой анализ публичной политики: учебник.

Волкова, А. В., Евин, И. А., Коверзнева, С. А., Кулакова, Т. А., Курочкин, А. В., Мирошниченко, И. В., Сериков, А. Е., Сморгунов, Л. В. & Шерстобитов, А. С., 2013, Москва: РГ-Пресс. 320 p.

Research output