If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Projects

NP_2019 - 1: Разработка методик исследования, модификации свойств и создания веществ и материалов: 2019 г. этап 1

Курочкин, А. В., Борисов, Е. В., Борисов, Е. Н., Шимко, А. А., Поволоцкая, А. В., Колесников, И. Е., Калиничев, А. А., Киреев, А. А., Капуткина, С. Ю., Милаков, К. В., Панькин, Д. В., Михайлова, А. А., Курочкин, М. А., Новаковский, В. А., Ануфриков, Ю. А., Кузнецов, В. М., Мышенков, М. С., Мышковская, Т. Д., Степанова, Т. Г., Тихонов, М. Б., Числов, М. В., Королева, А. В., Жижин, Е. В., Лебедев, С. В., Пудиков, Д. А., Петухов, А. Е., Сердобинцев, П. Ю., Строганов, Б. В., Ефимов, Ю. П., Елисеев, С. А., Ловцюс, В. А., Ложкин, М. С., Шапочкин, П. Ю., Ревегук, А. А., Шашерина, А. Ю., Убович, М., Хохлова, А. Р. & Малыгина, Е. Н.

25/06/1931/12/19

Project

File