Projects 2017 2020

RFBR_a_2019 - 1: Разнообразие, систематика и филогения амеб класса Discosea (Amoebozoa): 2019 г. этап 1

Смирнов, А. В., Глотова, А. А., Мезенцев, Е. С., Камышацкая, О. Г. & Лотонин, К. Н.

9/01/1931/12/19

Project: Grant fulfilmentGrant stage fulfilment

IAS_1.15.1084.2015: Комплексная ревизия биоразнообразия амебоидных протистов на территории Российской Федерации

Волкова, Е. Н., Герасимова, Е. А., Гладких, А. С., Златогурский, В. В., Климов, В. И., Плотников, А. О., Селиванова, Е. А., Удалов, И. А. & Кудрявцев, А. А.

14/09/1713/09/18

Project: Grant fulfilmentTotal grant fulfilment