Research Output 1991 2019

2019
Russia
Purchase
Digital marketing
Marketing tools
Consumer behaviour

Designing of the Entrepreneurial Phase Cycle Simulation Model: Justification and Prospects

Smirnov, S., Iakovleva, T., Krylova, J., Kolyshkin, A., Zyabrikov, V. & Lupu, A., 14 May 2019, 5th International Conference on Information Management, ICIM 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., p. 297-300 4 p. 8714695. (5th International Conference on Information Management, ICIM 2019).

Research output

Open Access
Life cycle
Air cushion vehicles
Social sciences
Dynamical systems
Statistics

Анализ влияния потребителей инструментов цифрового маркетинга (на основе их самооценки)

Молчанов, Н. Н., Муравьева, О. С. & Макарова, М. С., Nov 2019, Устойчивое развитие: общество и экономика : Материалы VI Международной научно-практической конференции. Белозеров, С. А., Колесов, Д. Н. & Лякин, А. Н. (eds.). СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, p. 472-475

Research output

Marketing
Digital marketing
Self-assessment
Marketing tools
Marketing activities

Анализ перспектив перехода на газомоторное топливо в Российской Федерации

Сыроваткина, П. А. & Гадасина, Л. В. (ed.), Apr 2019, Информационные технологии, энергетика и экономика: Сборник трудов XVI Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. В 3-х т.. Смоленск: Универсум, Vol. 3. p. 169-173

Research output

2018

Electrically addressed multielement polymer network liquid crystal matrix for spatial control of broad band optical irradiation

Venediktova, A. V., Bagrov, I. V., Beloysova, I. M., Danilov, V. V., Visnevskaya, L. V., Diagtereva, E. N., Kiselev, V. M., Ryzhov, A. A. & Kislyakov, I. M., 13 Aug 2018, Proceedings - International Conference Laser Optics 2018, ICLO 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1 p. 8435218. (Proceedings - International Conference Laser Optics 2018, ICLO 2018).

Research output

Liquid Crystals
Liquid crystals
Polymers
liquid crystals
Irradiation
2 Citations (Scopus)

Structural Study of the Complex Formed by Ceruloplasmin and Macrophage Migration Inhibitory Factor

Sokolov, A. V., Dadinova, L. A., Petoukhov, M. V., Bourenkov, G., Dubova, K. M., Amarantov, S. V., Volkov, V. V., Kostevich, V. A., Gorbunov, N. P., Grudinina, N. A., Vasilyev, V. B. & Samygina, V. R., 1 Jun 2018, In : Biochemistry (Moscow). 83, 6, p. 701-707 7 p.

Research output

Macrophage Migration-Inhibitory Factors
Ceruloplasmin
X ray scattering
Stoichiometry
Gel Chromatography
25 Citations (Scopus)

Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

Antipin, I. S., Kazymova, M. A., Kuznetsov, M. A., Vasilyev, A. V., Ishchenko, M. A., Kiryushkin, A. A., Kuznetsova, L. M., Makarenko, S. V., Ostrovskii, V. A., Petrov, M. L., Solod, O. V., Trishin, Y. G., Yakovlev, I. P., Nenaidenko, V. G., Beloglazkina, E. K., Beletskaya, I. P., Ustynyuk, Y. A., Solov’ev, P. A., Ivanov, I. V., Malina, E. V. & 38 others, Sivova, N. V., Negrebetskii, V. V., Baukov, Y. I., Pozharskaya, N. A., Traven’, V. F., Shchekotikhin, A. E., Varlamov, A. V., Borisova, T. N., Lesina, Y. A., Krasnokutskaya, E. A., Rogozhnikov, S. I., Shurov, S. N., Kustova, T. P., Klyuev, M. V., Khelevina, O. G., Stuzhin, P. A., Fedorov, A. Y., Gushchin, A. V., Dodonov, V. A., Kolobov, A. V., Plakhtinskii, V. V., Orlov, V. Y., Kriven’ko, A. P., Fedotova, O. V., Pchelintseva, N. V., Charushin, V. N., Chupakhin, O. N., Klimochkin, Y. N., Klimochkina, A. Y., Kuryatnikov, V. N., Malinovskaya, Y. A., Levina, A. S., Zhuravlev, O. E., Voronchikhina, L. I., Fisyuk, A. S., Aksenov, A. V., Aksenov, N. A. & Aksenova, I. V., 1 Sep 2017, In : Russian Journal of Organic Chemistry. 53, 9

Research output

Organic Chemistry
9 Citations (Scopus)

Self-assemble nanoparticles based on polypeptides containing C-terminal luminescent Pt-cysteine complex

Vlakh, E. G., Grachova, E. V., Zhukovsky, D. D., Hubina, A. V., Mikhailova, A. S., Shakirova, J. R., Sharoyko, V. V., Tunik, S. P. & Tennikova, T. B., 3 Feb 2017, In : Scientific Reports. 7, 10 p., 41991.

Research output

Cysteine
Bearings (structural)
Nanoparticles
Peptides
Labels
2016

Booster synchrotron at NICA accelerator complex

Tuzikov, A., Brovko, O., Butenko, A., Eliseev, A., Fateev, A., Karpinsky, V., Khodzhibagiyan, H., Kostromin, S., Meshkov, I., Mikhaylov, V., Sidorin, A., Sidorov, A., Smirnov, A., Syresin, E., Trubnikov, G., Volkov, V., Anchugov, O., Kiselev, V., Shvedov, D. & Zhuravlev, A., 1 Jan 2016, 25th Russian Particle Accelerator Conference, RuPAC 2016. JACoW, p. 160-162 3 p. (25th Russian Particle Accelerator Conference, RuPAC 2016).

Research output

boosters
synchrotrons
accelerators
layouts
heavy ions
2014

Aggregated inorganic chromophores in polymer matrices for photonics applications

Kislyakov, I. M., Bagrov, I. V., Belousova, I. M., Evstropiev, S. K., Katz, E. A., Kiselev, V. M., Venediktova, A. V., Videnichev, D. A. & Vlasov, A. Y., 1 Jan 2014, International Conference on Fibre Optics and Photonics, 2014. OSA - The Optical Society

Research output

Chromophores
Polymer matrix
Photonics
Polymers
11 Citations (Scopus)

Structure of the Earth's crust and tectonic evolution history of the Southern Indian Ocean (Antarctica)

Leitchenkov, G. L., Guseva, Y. B., Gandyukhin, V. V., Ivanov, S. V. & Safonova, L. V., 12 Feb 2014, In : Geotectonics. 48, 1, p. 5-23 19 p.

Research output

tectonic evolution
history
mantle plume
basin
rifting
2010

Construction of the geofiltrational model of a stone-earthen dam based on the geophysical data

Konosavsky, P. K., Titov, K. V., Kostin, M. A., Vorobeva, A. V. & Isupov, A. V., 5 Apr 2010.

Research output

dams
dam
rocks
self potential
seismic tomography
2009

Elasticity of nano-objects

Morozov, N. F., Ankudinov, A. V., Bratov, V. A., Eremeyev, V. A. & Ivanova, E. A., 1 Dec 2009, 12th International Conference on Fracture 2009, ICF-12. Vol. 1. p. 311-319 9 p.

Research output

1991

Energy dissipation of heated electrons in silicon dioxide layers

Baraban, A. P., Bulavinov, V. V. & Rybakov, M. O., 1 Jan 1991, In : Soviet Physics Journal. 34, 1, p. 27-30 4 p.

Research output

energy dissipation
silicon dioxide
electroluminescence
electrons
dissipation

Metodicheskie podkhody k otsenke sostoianiia zdorov'ia deteǐ v kontroliruemykh raǐonakh Belorussii.

Zaǐchik, A. M., Bulatova, E. M., Ivanov, S. I., Kalinicheva, V. I., Simakhodskiǐ, A. S., Churilov, L. P., Shvarts, E. I., Erman, L. V., Iur'ev, V. V. & Iur'ev, V. K., 1 Dec 1991, In : Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. 12, p. 55-59 5 p.

Research output