BM.5634.2019 Экономика и управление на предприятии