BM.5634.2017 Экономика и управление на предприятии