BM.5634.2014 Экономика и управление на предприятии