BM.5634.2012 Экономика и управление на предприятии