Research Output 1988 2019

Filter
материалы
1999

Universal representation of fuzzy sets' membership functions

Hovanov, N. V., Kornikov, V. V. & Seregin, I. A., 1 Jan 1999.

Research output

Membership functions
Fuzzy sets
Fuzzy set theory