Research Output 1958 2019

Filter
иная
2015

Stability of a nanoscale-thickness plate weakened by a circular hole (vol 59, pg 416, 2014)

Bauer, S. M., Kashtanova, S. V., Morozov, N. F. & Semenov, B. N., 2015, 1 p.

Research output

2014

27 марта 2014

Кутеева, Г. А. & Ершов, Б. А., 2014, 1 p.

Research output

К 75-летию Виктора Александровича Морозова

Богатко, В. И., Волков, А. А., Гунько, Ю. Ф., Егоров, Н. В., Колесников, Е. К., Леонов, Г. А., Лукин, А. А., Мануйлов, А. С., Матвеев, С. К., Морозов, Н. Ф., Мирошин, Р. Н., Нагнибеда, Е. А., Нагнибеда, В. Г., Петров, Ю. В., Павилайнен, В. Я., Павилайнен, Г. В., Потехина, Е. А., Разов, А. И., Рыдалевская, М. А., Рябинин, А. Н. & 10 others, Сабанеев, В. С., Селеджи, С. М., Серебрицкая, Н. И., Товстик, П. Е., Трегубов, В. П., Федоровский, Г. Д., Хантулева, Т. А., Цибаров, В. А., Шишова, Л. А. & Яковлев, А. Б., 2014

Research output

2013

Александр Михайлович Шауман (1935-2012)

Леонов, Г. А., Дегтярев, В. И., Дейкало, Г. Ф., Сабанеев, В. С., Терехов, А. Н. & Чирков, М. К., 2013

Research output

2011

Petr Evgen'evich Tovstik (on the Occasion of His 75th Birtday)

Leonov, G. A., Morozov, N. F., Zegzhda, S. A., Sabaneev, V. S., Filippov, S. B. & Yushkov, M. P., 2011

Research output

К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА РЯБОВА

Леонов, Г. А., Товстик, П. Е., Демьянович, Ю. К., Бурова, И. Г., Даугавет, И. К., Воронкова, А. И., Самокиш, Б. А., Марданов, А. А., Лебедева, А. В., Пакулина, А. Н., Сулягина, Л. А., Царицына, И. В., Родников, А. О. & Борзых, А. Н., 2009

Research output

К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ПЕТРОВА

Леонов, Г. А., Плисс, В. А., Якубович, В. А., Морозов, Н. Ф., Товстик, П. Е., Уральцева, Н. Н., Бибиков, Ю. Н., Сушков, Ю. А., Романовский, И. В. & Малозёмов, В. Н., 2009

Research output

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОШЕЛЕВА

Леонов, Г. А., Морозов, Н. Ф., Демьянович, Ю. К., Нарбут, М. А., Романовский, И. В., Товстик, П. Е. & Уральцева, Н. Н., 2009

Research output