Research Output 1968 2019

Filter
книга, в т.ч. монография, учебник
2019
5 Downloads (Pure)
File

Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров / Под ред. Г.В. Черновой. 2-е изд., перераб. и доп.

Чернова, Г. В., Базанов, А. Н., Халин, В. Г., Калайда, С. А., Фаизова, А. А., Солопенко, Е. В., Белозеров, С. А., Комарова, Н. В., Кузнецова, Н. П., Писаренко, Ж. В., Фомин, И. А., Болдырева, Н., Федорова, Т. И., Радионов, А. В., Харитонова, Н., Черногузова, Т., Зайцев, М., Рязанов, М. & Власов, П. А., 2019, 2-е переработанное и доп. ed. Москва: ЮРАЙТ. 767 p.

Research output

2017

Теория принятия решений, т.1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Под ред. В.Г.Халина

Чернова, Г. В., Халин, В. Г., Юрков, А. В., Забоев, М. В., Ботвин, Г. А., Аксенова, О. А., Аплеев, Д. Б., Валиотти, Н. А., Губар, Е. А., Кумачева, С. Ш., Мазяркина, М. П., Рожков, Н. Н., Русаков, О. В. & Юрков, Д. А., 2017, Учебник ed. Москва: ЮРАЙТ. 250 p.

Research output