Filter
Foreword/postscript

Search results

 • 2009

  Preface

  Babich, V. M. & Andronov, I. V., 1 Dec 2009, Proceedings of the International Conference Days on Diffraction, DD 2009. 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscriptResearch

 • 2008

  Preface

  Babich, V. M., Buldyrev, V. S., Troyan, V. N., Smyshlyaev, V. P., Stone, R., Zhu, N., Perel, M. V., Samsonov, A. M., Andronov, I. V., Kirpichnikova, N. Y., Lyalinov, M. A., Novikova, E. V., Shibaeva, Y., Zalesskaya, N. & Kiselev, A. P., 1 Dec 2008, 2008 Proceedings of the International Conference Days on Diffraction, DD 2008. 1 p. (2008 Proceedings of the International Conference Days on Diffraction, DD 2008).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscriptResearch

 • 2007

  Preface

  Babich, V. M., Buldyrev, V. S., Troyan, V. N., Smyshlyaev, V. P., Stone, R., Zhu, N., Kiselev, A. P., Samsonov, A. M., Grikurov, V. E., Andronov, I. V., Kirpichnikova, N. Y., Lyalinov, M. A., Novikova, E. V., Yanson, Z. A. & Kirpichnikova, A. S., 1 Dec 2007, Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2007, DD. 1 p. 4532011. (Proceedings of the International Conference Days on Diffraction 2007, DD).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscriptResearch

 • 2006

  Preface

  Babich, V. M., Buldyrev, V. S., Troyan, V. N., Smyshlyaev, V. P., Stone, R., Zhu, N., Kiselev, A. P., Samsonov, A. M., Grikurov, V. E., Andronov, I. V., Kirpichnikova, N. Y., Lyalinov, M. A., Novikova, E. V. & Yanson, Z. A., 1 Dec 2006, Proceedings of the International Conference 'Days on Diffraction' 2006, DD. 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscriptResearch